Co čekat od prvního setkání?

09.05.2024

Domluvili jsme si spolu první společné setkání. Co od něj můžete čekat? 

Především dodržování základních psychoterapeutických principů, které se prolínají celou spoluprací – důraz na bezpečí klienta, respekt k jeho osobě, tempu, rovině prožívání a myšlení. Při prvním sezení to konkrétně znamená například to, že Vám nechám čas na usazení, seznámení se s novým prostorem. Bude na vás, zda chcete jako první mluvit o svém trápení nebo spíše poslouchat představení mé práce. Budu respektovat to, kolik toho chcete o sobě říci a jakým způsobem.

První (někdy i druhé, třetí) setkání bývá seznamovací, ladící. Budete se seznamovat s prostředím, s mojí pracovnou a samozřejmě také se mnou a já zase s vámi, vaší osobou a příběhem. Chápu, že budete v novém prostředí, navíc s neznámým člověkem, kterému se máte svěřit se svými intimními záležitostmi. Nepříjemné pocity jako nervozita a strach jsou zcela přirozené. Během sezení jsou ale vítané i jakékoliv jiné emoce. Pomohu Vám cítit se pohodlně a pokusím se vytvořit prostředí důvěry a respektu.

Mojí částí je vysvětlit, jak pracuju, co nabízím a jaké jsou podmínky spolupráce. Obvykle pár slovy představím svojí práci a metodu biosyntéza, kterou pracuji a jak ji konkrétně uplatňuji při práci s klientem. Také odliším psychoterapeutickou práci od poradenství a krizové intervence. Zeptám se, zda máte nějakou psychoterapeutickou zkušenost a budu se případně snažit vysvětlit společné prvky nebo rozdíly toho, jak pracuji. Samozřejmě jsou vítány jakékoliv otázky, které doplní, více osvětlí nebo rozšíří vaše informace.

Až se rozhodnete, budete mluvit o tom, co vás ke mně přivádí. Pokud to pro vás bude v pořádku, budu se doptávat, abych si mohla udělat základní představu, jak mohu být užitečná. Budou mě zajímat jak faktické informace, tak vaše emoční prožívání a tělové impulzy (cokoliv, co cítíte na svém těle).

Dobrým výsledkem prvního setkání je domluvit se na psychoterapeutickém kontraktu. Čili na směru, kterým se bude naše spolupráce ubírat. Budeme ladit Vaše očekávání a moje možnosti, které jako psychoterapeut a člověk mám. Týkají se jak toho, jaké změny očekáváte od dobré spolupráce, ale i například frekvence a počtu setkání.

Důležitou součástí je také shoda na tom, zda si spolu sedíme lidsky.

Na konci toho úplně prvního setkání čeká nás čeká rozhodnutí, zda se znovu uvidíme. Někteří klienti se rovnou rozhodnou dále nepokračovat, s některými se domluvíme na další schůzce hned po skončení úvodního setkání, někteří si spolupráci chtějí rozmyslet a ozvu se později. Vše je v pořádku a je zcela vašem rozhodnutí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!