POZOR, od 1. května 2023 nová adresa!

Od začátku května 2023 mě naleznete na nové adrese Hybernská 20, Praha 1. Více viz oddíl "Kde se potkáme" níže. E-mail a telefon zůstávají stejné.

Zažíváte náročné nebo přelomové životní okamžiky?

 • například rodičovství
 • neuspokojivé vztahy
 • změna nebo ztráta zaměstnání
 • krize středního věku
 • psychosomatické, chronické obtíže
 • nekontrolovatelné emoce 
 • neplodnost
 • dlouhodobý stres, nevhodný životní styl
 • poruchy ve vztahu sám/sama k sobě
 • seberozvojová témata nebo
 • šokové, traumatické události

Poskytuji psychoterapeutickou podporu a poradenství   a přijímám nové klienty v Praze.

Co můžete získat?

 • empatické a bezpečné přijetí
 • náhled a porozumění svým obtížím a sobě samému
 • posílení a podporu
 • pomoc s hledáním uspokojivého řešení
 • nalézání smyslu
 • zážitek být plně viděn, slyšen a akceptován
 • pocit, že na svoje těžkosti nejste sami
 • partnera, který bude stát na vaší straně

Moje kvalifikace

Jak pracuji

Základním kamenem naší společné práce s klientem je bezpečný a respektující rozhovor.

V rozhovoru si všímáme nejen klientových myšlenek, náhledů a porozumění, ale také jeho emocí a tělesných vjemů. Propojujeme minulé zkušenosti s budoucími očekáváními a tím, co se klientovi děje v přítomnosti. Rozhovor můžeme doplnit o práci s dechem, se sny, představami, se zvukem, s prostorem, s pohybem. 

Cílem naší práce je vědomá a udržitelná změna, přičemž platí, že cesta je cíl.

V současnosti pracuji pouze s plnoletými klienty.

Kolik to stojí?

1 hodina = 1 100 Kč.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. Nespolupracuji s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Platba v hotovosti nebo prostřednictvím QR kódu na konci terapie za jedno setkání. 


Chcete přijít poprvé?

První setkání domlouváme po telefonu nebo emailu na přesný termín a čas. V současné době terapeuticky pracuji ve středu odpoledne/ navečer a ve čtvrtek dopoledne/odpoledne.

První setkání slouží především k rozhovoru o tom, jaké má klient představy o spolupráci a změně, které chce dosáhnout. Nedílnou součástí je také zjistit, zda si spolu takzvaně lidsky sedíme.

Pokud se dohodneme na dlouhodobější spolupráci, plánujeme sezení nejčastěji jedenkrát za 14 dní, v případě potřeby i jednou za týden. 

Zrušení jakéhokoliv naplánovaného setkání méně než 24 hodin před začátkem znamená plnou platbu za setkání, viz ceník.


Kde se potkáme?

NOVĚ od 1. 5. 2023 nová adresa:

Hybernion

Hybernská 20, Praha 1 - Nové město
(naproti Masarykovu nádraží). 

Na recepci zmiňte, že jdete do Hybernionu. 2. patro, z výtahu doleva. Pokud půjdete pěšky, pak ve 2. patře doprava. 

+420 703 131 556

Pokud se mi nedovoláte, pošlete prosím SMS nebo email.

jana@svacinova.cz

.
 

Vytvořte si webové stránky zdarma!